Galatasaray Younes Belhanda ile Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti!

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda Değişiklik Geçici M.4
Eylül 5, 2020
Mobil İnternet Kotasının Hızlı Tükenmesi Problemi
Ocak 29, 2024

Galatasaray SK tarafından 10.03.2021 tarihinde Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını şu sözler ile kamuoyuyla paylaştı; “Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda’nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. – Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp’ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda’nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.” Türk futbolunda gündem yaratan ayrılık haberine konu röportaj ise, noter tasdikli tercümesi ile Galatasaray tarafından paylaşıldı. 2-2 sona eren Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Belhanda’nın Fransızca yaptığı açıklamada yöneticilerin Twitter’da ve Instagram’da vakit geçirmek yerine zeminle ilgilenmeleri gerektiğini, Florya’daki sahanın bile Türk Telekom Stadı’ndaki zeminden çok daha iyi durumda olduğunu söylemesi röportajın en dikkat çeken bölümleri idi.

Bu noktada değinilmesi gereken 3 önemli husus olduğu kanaatindeyim;

  • Belhanda’nın sözlerinde bir ihlal ve/ya hakaret var mıdır?
  • Bu şekilde cereyan eden ihlallerin yaptırımı nedir?
  • Bundan sonra ne olabilir ve hukuki süreç nasıl işleyecektir?

1) Belhanda’nın sözlerinde bir ihlal ve/ya hakaret var mıdır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Belhanda tarafından sarf edilen sözler, hakaret boyutuna ulaşmamakta eleştiri sınırlarında kalmaktadır. Fakat, bir futbolcunun ait olduğu kulübü eleştirmesi dahi birtakım sorunlar yaratabilir.

Futbol dünyasının; kulübünden sporcusuna oldukça medyatik bir dünya olması ve imaj haklarının devreye girmesi sebepleriyle, kulüpler futbolcularının sözleşmelerine ve kulüp disiplin yönetmeliklerine “futbolcuların kulüp aleyhine demeç vermesi yasağı” eklemektedirler. Özellikle Süper Lig derecesinde neredeyse her futbolcunun sözleşmesinde bu hüküm yer aldığı gibi kulüplerin disiplin talimatlarında da ilgili ihlal ve bu ihlalin yaptırımı belirtilmektedir.

Yani futbolcu açısından bu şekilde yapılan bir eleştiri; sözleşmeye ve/ya kulüp disiplin yönetmeliklerine aykırılık teşkil edebilecektir.

2) Bu şekilde cereyan eden ihlallerin yaptırımı nedir?

Kulüp aleyhine yapılan eleştiri ihlallerinde çoğunlukla karşılaştığımız yaptırım türü; idari para cezası gibi cezalardır. Belhanda özelinde sözleşmenin feshi, yapılan ihlal ile verilen ceza arasında bir orantısızlığın varlığını ortaya koymaktadır. Sözleşmenin feshi; çok ağır bir yaptırımdır, herhangi bir futbolcunun bu yaptırımla karşı karşıya kalabilmesi için çok ağır bir ihlalde bulunması veyahut aynı ihlali; uyarılmasına, ihtar edilmesine ve başkaca cezalar verilmesine rağmen ısrarla devam ettirmesi gibi hallerin varlığı gerekmektedir.

Yapılan açıklamalardan anladığımız kadarı ile Belhanda açısından sözleşme feshi kararı yalnız bir röportaja dayanılarak verilmiştir. Bu halde hukukun en temel ilkelerinden orantılılık ilkesi ihlal edilmiş olacaktır. Bir başka değişle; verilen ceza, yapılan ihlalle orantılı değildir.

3) Bundan sonra ne olabilir ve hukuki süreç nasıl işleyecektir?

Yukarıda değindiğimiz üzere net yorum yapabilmek için somut olayın tüm şartları göz önüne alınmalıdır. (Belhanda’ya daha önce uyarı veya idari para cezalarının verilip verilmediği de olası bir dava yolunda önem arz edecektir) Fakat kamuoyuyla şimdiye kadar paylaşılan kısım yalnız röportaj sebep gösterilerek verilen bir sözleşme feshinden ibarettir.

Hal böyle iken, ilgili yorumun eleştiri niteliğinde kalmış olduğunu ve haklı nedenle sözleşme feshine sebep gösterilebilinecek bir yorum olduğunu düşünmemekteyim. Yapılan açıklamalar ile; Galatasaray SK, sözleşmeyi FIFA’nın Profesyonel Oyuncuların Statüsü ve Transleri Talimatı’nın 14. Maddesinde yer alan haklı nedenle fesih haline dayandırsa da; olası bir dava halinde işbu feshin ne FIFA ne de CAS tarafından haklı neden olarak yorumlanmayacağı kanaatindeyim. Şayet böyle bir yargı süreci sonunda kararın haksız fesih olarak kabulü halinde; yargı mercii tarafından; sözleşmesel alacaklar ile fesih tazminatının ödenmesine karar verilmesi olası olacak ve Galatasaray açısından ne yazık ki bir mali külfet söz konusu olacaktır.

Av. Deniz Akbıyık

Comments are closed.