Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda Değişiklik Geçici M.4

Futbolcu Engin Baytar’ın Galatasaray’a Karşı Açtığı Dava Görevsizlik Sebebiyle Reddedildi – Futbolcu Alacaklarına İlişkin Davalar Hangi Mahkemede Açılmalı?
Ağustos 31, 2020
Galatasaray Younes Belhanda ile Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti!
Mart 10, 2021

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 04.09.2020 tarihinde yapılan açıklama uyarınca; “TFF Yönetim Kurulu’nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi.”

https://www.tff.org/default.aspx?pageID=687&ftxtID=33715

Geçici 4. Madde ise şu şekilde; “İşbu Talimatın 12. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, Kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaz.”

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın “Transfer Yasağı” başlıklı 12. Maddesinin 2. Fıkrası açıktır; “Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır.”

Neticeten, Covid-19 tedbirleri uyarınca eklenen ve yalnız 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi için geçerli işbu geçici 4. Madde ile Kulüplerden transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep sırasında; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmaması şartı aranmayacaktır.

Av. Deniz AKBIYIK

Comments are closed.