Futbolcu Engin Baytar’ın Galatasaray’a Karşı Açtığı Dava Görevsizlik Sebebiyle Reddedildi – Futbolcu Alacaklarına İlişkin Davalar Hangi Mahkemede Açılmalı?

Finansal Fair Play ve CAS Trabzonspor Kararı
Ağustos 24, 2020
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda Değişiklik Geçici M.4
Eylül 5, 2020

Yine gündemde yer alan bir haber ve bu haberin nedenlerine ilişkin bir yazı ile sizlerleyiz. Bugün, birçok gazete ve sosyal medya platformunda futbolcu Engin Baytar’ın Galatasaray’a karşı açtığı davanın görev sebebiyle reddedildiği haberini gördük. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haber ise şu şekilde;

“Futbol hayatına İstanbul Siirtgücüspor’da devam eden Engin Baytar’ın 7 yıl önce transfer olduğu G.Saray’dan transfer parasını alamadığı iddiasıyla açtığı dava mahkemece reddedildi.

Transfer ücretinin ödenmediği iddiasıyla sarı kırmızılılara 365 bin dolarlık icra takibi başlatan Baytar, takibe rağmen parasını alamaması üzerine sözleşmeyi feshettiğini belirtti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 8 ay önce açılan dava dilekçesinde “Şubat 2015 ücretiyle birlikte 2014-15 sezonu için toplam 365 bin dolar sabit transfer ücretinden mahrum kalmıştır. Bu paranın faiziyle birlikte Engin Baytar’a ödenmesini istiyoruz” denildi. Davaya cevap veren G.Saray ise Engin Baytar ile aralarındaki alacak ilişkisine bakmakla görevli olan mahkemenin İş Mahkemeleri olduğunu belirterek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın reddini istedi. Kararını açıklayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, görevsizlik nedeniyle davayı reddetti.”

(https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/engin-baytara-sok-mahkemeyi-sasirdi-tazminat-davasi-reddedildi-41598795)

Peki söz konusu dava neden reddedildi, futbolcu alacakları hangi mahkemede açılmalı ve Engin Baytar ne yapmalı? Gelin yine birlikte bakalım…

Taraflar arasında uyuşmazlığın kaynağı “Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi”dir. Bilinmektedir ki; İş Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 4. maddesi uyarınca Futbolcu sözleşmeleri, iş kanunu dışında bırakılmıştır ve Borçlar Kanunu kapsamında Hizmet Sözleşmesini düzenleyen hükümlere tabi olmaktadırlar.

“İstisnalar

Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

….

g) Sporcular hakkında,

…”

Söz konusu düzenleme ile İş Kanunu bizlere “sporcu sözleşmelerinde iş kanunu hükümlerinin uygulanmayacağını” belirtmektedir. Bu husus, birçok kişinin yanılgıya düşmesine sebebiyet vermektedir. Engin Baytar olayında da bu şekilde bir yanılgıya düşülmüş olması; olası bir ihtimaldir. Çünkü her ne kadar İş kanunu sporcuları kapsam dışında bıraksa da; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda İş mahkemeleri görevli kılınmıştır.

“Görev

Madde 5- (1) İş mahkemeleri;

 a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,

b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,

 c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.”

Anılan söz konusu açık hüküm uyarınca futbolcular ve kulüpler arasındaki iş ilişkisinin hizmet sözleşmesi olduğu ve bu hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkemenin İş Mahkemeleri olduğu açıktır.

Neticeten; kulüpler ile futbolcular arasındaki sözleşmeler; işveren-işçi ilişkisi gözeten hizmet sözleşmeleridir. Bu nedenle şayet taraflar arasında bir tahkim anlaşması yoksa söz konusu ilişki Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmalı ve İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca söz konusu ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme İş Mahkemesi olmalıdır.

Fakat söz konusu ret kararı esas yönünden değil usul yönünden verilmiş bir karardır. Bu nedenle Engin Baytar ve avukatları söz konusu davasını görevli mahkeme olan İş Mahkemesi’nde öncelikle zorunlu kanun yolu olan arabuluculuk kurumuna başvurduktan sonra açabileceklerdir.

Av. Deniz Akbıyık

Comments are closed.